Creativity

Creativity

Boomerang kaart - een van de mooiste ooit.
De tekst:
Creativity is a choice, not a gift
Daar kun je aan toevoegen
Excellence is not a talent, It's an attitude.
(Uit: metaversemessenger)