Voorblad
Voorwoord
1: 1792 -1807
2: 1807 - 1815
3: 1816 - 1820
4: 1819 - 1827
5: 1827 - 1839
6: 1839 - 1873
7: Drouet's "Méthode"
8: Drouet als componist
9: Werken-lijst
Bijlagen:
-Kristallen dwarsfluit
-Le beau Dunois
-Cantate à la paix
-Brief A. Kist
-Discografie
Literatuuropgave
Addenda

Mijn Homepage
Louis Drouet: 1792-1873
Afbeelding van Drouet, overgenomen uit: Andrew Fairley: "Flutes, Flautists and Makers", London 1982.

Doctoraalscriptie muziekwetenschappen
George Overmeire
©Juli 1989
 

Voorwoord
Bij deze webeditie.
In juli 1989 studeerde ik af aan de universiteit van Utrecht met deze scriptie over Louis Drouet. Omdat dergelijke werkstukken doorgaans het lot beschoren is in universiteitsbibliotheken te vergelen tot ze definitief naar het depot verdwijnen, leek het me gerechtvaardigd het werk op het web te publiceren. Hopelijk kunnen fluitisten er hun voordeel mee doen of wellicht kunnen andere geïnteresseerde musicologen erop voort bouwen. Aangezien ik mij sinds mijn afstuderen nauwelijks meer met dit onderwerp heb bezig gehouden, heb ik ook niets aan de inhoud gewijzigd. Met uitzondering van dit voorwoord, een paar kleine toevoegingen die niet meer in mijn scriptie konden worden opgenomen (addenda), hier en daar een verbeterde typefout (waarvoor weer andere in de plaats zijn gekomen) en, uiteraard, de vormgeving, heb ik niets aan de oorspronkelijke inhoud gewijzigd, ook al was dat hier en daar wel een oefening in zelfbeheersing

Voorwoord.
Juli 1989
Een van de nieuwe verschijnselen in de muziek van het begin van de 19e eeuw was het virtuozendom. Fr. Liszt en N. Paganini waren de prototypen van deze nieuwe mode, maar ook kleinere goden, zoals de violist Ole Bull (1810-1880) en de pianisten Sigismund Thalberg (1812-1871), Friedrich Kalkbrenner (1785-1849) en Heinrich Herz (1803-1888) mogen in dit verband genoemd worden.
Ook de Nederlands-Franse fluitist Louis Drouet - "The Paganini of the Flute" - hoort in dit rijtje thuis. Als virtuoos reisde hij grote delen van Europa af en werd, doorgaans, met roem en eerbetoon overladen.
Drouet's etudes worden nog veel gespeeld, maar zijn zeer grote oeuvre met bijna uitsluitend fluitwerken is vrijwel vergeten. De laatste jaren lijkt er echter een nieuwe golf van belangstelling voor Drouet te ontstaan. Een aantal werken van hem is opnieuw uitgegeven, terwijl op dit moment een facsimile uitgave van zijn fluitmethode in voorbereiding is. Tot op dit moment is echter nog nauwelijks over Drouet gepubliceerd; een voorwoord bij de heruitgave van zijn muziek en een aantal kort, elkaar soms tegensprekende artikelen in de gangbare encyclopedieën is de schrale oogst van een eerste, oppervlakkige inventarisatie.
Niet alleen voor de fluitist is een meer diepgaande studie over Drouet interessant. Hij was een kosmopolitische figuur, met veel connecties in Europa. Zijn biografie zou wel eens een onverwacht licht kunnen laten schijnen op een stuk muziekleven in de 19e eeuw.
In het kader van een doctoraalscriptie is een dergelijke studie geen haalbare kaart; te veel materiaal moet in buitenlandse bibliotheken en archieven liggen. Ik hoop echter dat uit dit werk, dat niet meer wil zijn dan een samenvatting van wat er vanuit Nederland over Drouet te vinden is, inspiratie voor verder onderzoek geput zal worden.