Voorblad
Voorwoord
1: 1792 -1807
2: 1807 - 1815
3: 1816 - 1820
4: 1819 - 1827
5: 1827 - 1839
6: 1839 - 1873
7: Drouet's "Méthode"
8: Drouet als componist
9: Werken-lijst
Bijlagen:
-Kristallen dwarsfluit
-Le beau Dunois
-Cantate à la paix
-Brief A. Kist
-Discografie
Literatuuropgave
Addenda

Mijn Homepage
Bijlage A: Kristallen dwarsfluit*, 
door Lodewijk Napoleon geschonken aan Louis Drouet.

©Foto-Commissie Rijksmuseum Amsterdam.
Deze foto's zijn indertijd tbv mijn scriptie beschikbaar gesteld door het Rijksmuseum.